Nefropatia cukrzycowa

  • Nefropatia cukrzycowa dotyczy 40-50% chorych na cukrzycę

    W zdecydowanej większości przypadków nefropatia cukrzycowa przebiega bezobjawowo, nie dając żadnych dolegliwości. Jak rozpoznać i leczyć cukrzycową chorobę nerek, czy zlecać chorym oznaczanie albuminurii, kiedy kierować na konsultację nefrologiczną? Na pytania odpowiada dr hab. n. med. Michał Holecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM w Katowicach.

  • Cukrzycowa choroba nerek – jak zapobiegać, rozpoznawać i leczyć?

    Narodowa Fundacja Nerkowa w USA, grupa robocza Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI ) sprecyzowała definicję przewlekłej choroby nerek (PChN), która upowszechniła się w Polsce i została zaakceptowana przez środowisko nefrologiczne. Kryteria rozpoznania i stadia progresji PChN mają również zastosowanie w przypadku uszkodzenia nerek powstałego u chorych na cukrzycę.

  • Jakie są odległe konsekwencje wystąpienia mikroalbuminurii u chorych na cukrzycę typu 1?

    U chorych na cukrzycę typu 1 z mikroalbuminurią często występuje zarówno progresja do makroalbuminurii i zmniejszenia GFR, jak i regresja do normoalbuminurii.

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.