Kanagliflozyna a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i nerkowych u chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Kanagliflozyna a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i nerkowych u chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym
12.01.2018
Omówienie artykułu: Neal B. i wsp.: Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. The New England Journal of Medicine, 2017; DOI: 10.1056/NEJMoa1611925

Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Aktualne (2014) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie diabetologii? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2018 - jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?, 07.03.2018 - Rzeszów, 14.03.2018 - Gdańsk, 21.03.2018 - Łódź, 22.03.2018 - Poznań, 28.03.2018 - Warszawa

III Lubelskie Debaty Diabetologiczne, 23-24.03.2018, Lublin