Chirurgia bariatryczna i metaboliczna - postępy 2011

Chirurgia bariatryczna i metaboliczna - postępy 2011
24.09.2012
dr hab. med., prof. WIML Mariusz Wyleżoł, Klinika Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
dr med. Maciej Matłok, Klinika Chirurgii Endoskopowej II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Skróty: IFSO – Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgicznego Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych

Chirurgia bariatryczna, będąca współcześnie jedyną skuteczną metodą leczenia zaawansowanych postaci otyłości i jej powikłań, podlega w ostatnich latach dynamicznemu rozwojowi. Dotyczyło to także 2011 roku. Najlepszym tego świadectwem niech będzie liczba 1575 rekordów, którą ujawnia baza Pubmed w odpowiedzi na zapytanie "bariatric surgery" w okresie ostatniego roku. Ponieważ podanie wspomnianej bezwzględnej wartości może niewiele wnosić, to dla porównania warto w tym miejscu przekazać Czytelnikom informację, że za ten sam okres odnotowano w bazie Pubmed 1546 rekordów dla słów kluczowych "gastric cancer surgery", 942 dla "esophageal cancer surgery" i 1393 dla "colon cancer surgery". Z jednej strony, tak duża liczba doniesień przewyższająca liczbę publikacji dla wymienionych trzech zagadnień, świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu środowisk naukowych możliwościami chirurgicznego leczenia otyłości i jej powikłań. Z drugiej strony, jest przede wszystkim odwzorowaniem częstości występowania chorób rozwijających się na podłożu otyłości i zagrożeń zdrowotnych będących ich wynikiem. Jak wiadomo, w naszym kraju zachorowalność na nowotwory żołądka i jelita grubego waha się w granicach 10–25 nowych przypadków rocznie na 100 tysięcy mieszkańców, a łączna liczba nowych zachorowań na raka przełyku wynosi około 1300 przypadków rocznie. Natomiast nadmierną masę ciała stwierdza się u połowy osób dorosłych, a otyłość – u około 5 milionów, podczas gdy najbardziej zaawansowane postacie ze wskaźnikiem masy ciała powyżej 35 i 40 – odpowiednio u 1,5 miliona i 300 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę, że otyłość przyczynia się do częstszego występowania innych chorób, w tym także nowotworów złośliwych, a tym samym stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia, nie dziwi, że tematyka ta wzbudza aż tak duże zainteresowanie licznej grupy badaczy.

Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Aktualne (2014) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie diabetologii? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!