Powikłania

Nefropatia cukrzycowa więcej

  • Zespoły sercowo-nerkowe, czyli o nie zawsze przyjaznym dialogu pomiędzy sercem a nerką
    Przewlekła choroba nerek (PChN) oraz jej zaawansowane postacie dotyczą ok. 8–14% ogółu populacji krajów wysokorozwiniętych. Jak wskazuje polskie badanie POLSENIOR, po 65. roku życia PChN definiowana jako trwały ubytek wartości przesączania kłębuszkowego (eGFR) <60 ml/min/1,73 m2 dotyczy 21% osób w tej grupie wiekowej.
  • Cukrzycowa choroba nerek – jak zapobiegać, rozpoznawać i leczyć?
    Narodowa Fundacja Nerkowa w USA, grupa robocza Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI ) sprecyzowała definicję przewlekłej choroby nerek (PChN), która upowszechniła się w Polsce i została zaakceptowana przez środowisko nefrologiczne. Kryteria rozpoznania i stadia progresji PChN mają również zastosowanie w przypadku uszkodzenia nerek powstałego u chorych na cukrzycę.

Neuropatia cukrzycowa więcej

Atlas stopy cukrzycowej więcej

Inne więcej

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.