Powikłania

Nefropatia cukrzycowa

 • Nefropatia cukrzycowa dotyczy 40-50% chorych na cukrzycę
  W zdecydowanej większości przypadków nefropatia cukrzycowa przebiega bezobjawowo, nie dając żadnych dolegliwości. Jak rozpoznać i leczyć cukrzycową chorobę nerek, czy zlecać chorym oznaczanie albuminurii, kiedy kierować na konsultację nefrologiczną? Na pytania odpowiada dr hab. n. med. Michał Holecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM w Katowicach.
 • Cukrzycowa choroba nerek – jak zapobiegać, rozpoznawać i leczyć?
  Narodowa Fundacja Nerkowa w USA, grupa robocza Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI ) sprecyzowała definicję przewlekłej choroby nerek (PChN), która upowszechniła się w Polsce i została zaakceptowana przez środowisko nefrologiczne. Kryteria rozpoznania i stadia progresji PChN mają również zastosowanie w przypadku uszkodzenia nerek powstałego u chorych na cukrzycę.

Neuropatia cukrzycowa

Atlas stopy cukrzycowej

 • Stopa cukrzycowa: Atlas
  Stopa cukrzycowa to zakażenie i/lub owrzodzenie i/lub destrukcja tkanek głębokich stopy (np. kości) spowodowane uszkodzeniem nerwów obwodowych i/lub naczyń stopy o różnym stopniu zaawansowania. (Zalecenia PTD 2017)
 • Lista ośrodków leczenia zespołu stopy cukrzycowej
  Przedstawiamy wykaz jednostek zajmujących się leczeniem zespołu stopy cukrzycowej z adresami i podziałem na województwa.

Inne

 • Lęk i depresja – dlaczego to ważne u chorych na cukrzycę?
  Chorzy na cukrzycę z psychologicznymi lub społecznymi problemami upośledzającymi ich zdolność do samokontroli i aktywnego udziału w procesie leczenia rzadziej przestrzegają zaleceń lekarskich, gorsze jest u nich wyrównanie metaboliczne oraz rozwija się więcej powikłań.
 • Zespół kanału nadgarstka
  Zespołem kanału nadgarstka określa się neuropatię nerwu pośrodkowego wywołaną uciskiem na nerw na wysokości nadgarstka.

Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Aktualne (2014) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie diabetologii? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2018 - jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?, 07.03.2018 - Rzeszów, 14.03.2018 - Gdańsk, 21.03.2018 - Łódź, 22.03.2018 - Poznań, 28.03.2018 - Warszawa

III Lubelskie Debaty Diabetologiczne, 23-24.03.2018, Lublin