Aktualności

 • Diabetycy czekają na refundację analogów insulin

  W związku z przedłużającym się brakiem refundacji analogów insulin długodziałających Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Andrzej Bauman wystosował pismo do minister zdrowia Ewy Kopacz.

 • Pompy insulinowe dla lubuskich dzieci

  Wkrótce dzieci i młodzież (do 18 roku życia) będą mogły skorzystać z pomp insulinowych sfinansowanych przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Zlekceważona cukrzyca

  W ub. roku z zaplanowanej w budżecie państwa na "Program prewencji i leczenia cukrzycy na lata 2006–2008" kwoty 600 tys. zł wydano zaledwie 83 tys. zł, natomiast w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 ujęto środki w wysokości 208 tys. zł - wynika z rządowego sprawozdania z wykonania budżetu.

 • Powstała Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą

  W związku z rosnącą potrzebą edukacji oraz zwiększenia efektywnej profilaktyki i diagnostyki cukrzycy, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, została powołana interdyscyplinarna Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą.

 • Fundusze unijne na badania w diabetologii

  Projekt "Opracowanie metody wykrywania wczesnych markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności", którego wnioskodawcą jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a partnerem - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Mazowsze chce walczyć z cukrzycą

  16 marca w siedzibie Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbyła się polsko-szwedzka konferencja "Jak zwiększyć skuteczność prewencji cukrzycy i jej powikłań w praktyce działań samorządowych". Obecnie na Mazowszu na cukrzycę leczy się ok. 250 tysięcy osób. Szacuje się, że około 750 tys. jest nią zagrożonych.

 • NFZ finansuje dzieciom pompy insulinowe

  Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 1 stycznia finansuje pompy insulinowe dla dzieci do 18. roku życia. Szczegółowe warunki kontraktowania i udzielania świadczenia określone zostały w zarządzeniu nr 106/2008/DSOZ prezesa NFZ z 26 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie "w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie".

 • Diabetycy napiszą ustawę o cukrzycy

  24 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, którzy powołali Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, z zamiarem opracowania i złożenia do Laski Marszałkowskiej projektu ustawy o cukrzycy. Pieczę nad koordynacją opracowania i przeprowadzenia przez procedury legislacyjne Ustawy przejęła eurodeputowana PO Małgorzata Handzlik z Bielska Białej, której Komitet udzielił pełnomocnictwa.

 • Gdzie te insuliny?

  W związku z brakiem długodziałających analogów insulin w przekazanym 31 grudnia do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Andrzej Bauman wystosował kolejne pismo do minister zdrowia Ewy Kopacz, a także do Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego.

 • GUS opublikował dane dotyczące cukrzycy

  Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy GUS opublikował plakat z danymi dotyczącymi chorych na cukrzycę w Polsce.

1190 artykułów - strona 119 z 119

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.