Chirurgia bariatryczna i metaboliczna - postępy 2012

Chirurgia bariatryczna i metaboliczna - postępy 2012
08.07.2013
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł1, prof. WIML; dr n. med. Maciej Matłok2
1Klinika Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
2Klinika Chirurgii Endoskopowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Skróty: %EWL - procentowy ubytek nadmiernej masy ciała; BMI - wskaźnik masy ciała; IDF - International Diabetes Federation; IFSO - The International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders; LGCP - laparoskopowa plikacja żołądka; TChP - Towarzystwo Chirurgów Polskich

Na potrzeby przeglądu postępów w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, jakie się dokonały w 2012 roku, posłużyliśmy się między innymi bazą Pubmed, ogólnodostępnymi źródłami internetowymi, informacjami uzyskanymi od członków Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), a także własnymi obserwacjami. Biorąc pod uwagę dynamikę, jaką obserwujemy w rozwoju nauk medycznych, w tym także, a może w szczególności w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej przygotowanie niniejszego artykułu musi mieć w pewnym stopniu charakter subiektywny i niestety nieuwzględniający wszystkich możliwych wydarzeń i doniesień naukowych.

Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Aktualne (2014) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie diabetologii? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Mazowiecki Program Edukacji Diabetologicznej, 04.11.2017, Ostrołęka; 18.11.2017 Płock

III Konferencja POST ISPAD, 17.11.2017 - 18.11.2017, Warszawa

Śląska Jesień Dietoterapii 2017, 18.11.2017 - 18.11.2017, Katowice