Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna
15.07.2016

Konsultacja merytoryczna
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot

Redakcja merytoryczna
dr n. med. Jacek Mrukowicz, dr n. med. Piotr Sawiec

Redakcja językowa i opracowanie edytorskie
Marta Belowa, Sylwia Bojsza, Krystyna Fedko, Małgorzata Gazda, Anna Kochanek, Grażyna Stuczyńska

Typografia, DTP, redakcja techniczna
Łukasz Łukasiewicz, Zofia Łucka, Mirosław Szymański

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014 Compendium. Pediatric Diabetes, doi: 10.1111/pedi.12239, with permission from John Wiley & Sons A/S and ISPAD. © 2015 John Wiley & Sons Ltd.
© 2015 International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

© Tłumaczenie na język polski Medycyna Praktyczna, Kraków 2015

Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Stopka redakcyjna

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Aktualne (2014) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie diabetologii? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!