Przedmowa do wydania polskiego

Przedmowa do wydania polskiego
15.07.2016

Przedmowa do wydania polskiego

Drodzy Czytelnicy,

Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wspólnie z zespołem redakcyjnym „Medycyny Praktycznej – Pediatrii” przekazuje Państwu polskie wydanie trzeciej edycji międzynarodowych wytycznych International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) poświęcone kompleksowemu postępowaniu w cukrzycy u dzieci i młodzieży.
W 2014 roku gremium kilkudziesięciu ekspertów – lekarzy, psychologów, pielęgniarek i dietetyków – reprezentując światową naukę i doświadczenie, ponownie opracowało szczegółowo uaktualniony komplet zagadnień dotyczących diabetologii wieku rozwojowego. Z dumą należy podkreślić aktywny wkład polskich naukowców do publikacji kolejnych wydań zaleceń ISPAD. Ich nazwiska znajdą Czytelnicy w kilku artykułach zawartych również w niniejszym zeszycie.
Wytyczne te cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, są bazą dla zaleceń International Diabetes Federation (IDF), organizacji o prestiżowym, globalnym zasięgu oraz dla wielu krajowych zaleceń, w tym także polskich. Obejmują one praktycznie wszystkie pola codziennej opieki diabetologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Wskazują zespołową drogę prowadzenia nowoczesnej, holistycznej oraz efektywnej i bezpiecznej terapii, a także poszukiwań diagnostycznych opartych na wiarygodnych dowodach naukowych. Nie należy również zapominać, że wytyczne ISPAD podkreślają bezwzględny nakaz powszechnego i łatwego dostępu do insuliny dla dzieci i młodzieży na całym świecie. Ważne jest też poszukiwanie rozwiązań, które globalnie zapewnią dobrą opiekę diabetologiczną wszystkim dzieciom i młodzieży chorującym na cukrzycę.
Podobnie jak poprzednie polskie wydanie, także i najnowsze zalecenia ISPAD 2014 znalazły uznanie wśród naszej szerokiej pediatrycznej rodziny, otrzymując rekomendacje krajowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP), jak również krajowych konsultantów w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz pediatrii. Pozytywna opinia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) i konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii zawarta jest w odrębnym liście. My lekarze i nasze drużyny zajmujące się na co dzień dziećmi i młodzieżą z cukrzycą, wyrażamy swoje ogromne podziękowanie za to wielkie wsparcie, które motywuje nas do dalszej jak najlepszej pracy na rzecz diabetologii wieku rozwojowego.
Kończąc, pragnę gorąco podziękować moim koleżankom: dr hab. n. med. Grażynie Deji, dr n. med. Beacie Mianowskiej, dr hab. n. med. Agnieszce Szadkowskiej i córce – dr n. med. Agacie Chobot za pomoc w pracy redakcyjnej nad ostateczną wersją polskiego wydania wytycznych ISPAD.

Zapraszam do lektury polskiej edycji wytycznych ISPAD 2014.

prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
Klinika Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Czytaj następny: Rekomendacja

Powrót do: Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Przedmowa do wydania polskiego

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Aktualne (2014) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie diabetologii? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!