Rekomendacja

Rekomendacja
15.07.2016

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) i konsultant krajowy z dziedziny diabetologii z zainteresowaniem i przychylnością witają publikację polskiej wersji kolejnego wydania zaleceń ISPAD. Środowisko diabetologiczne skupione wokół PTD corocznie od ponad dekady wydaje swoje „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę”. To one są podstawowym dokumentem prezentującym wytyczne diabetologiczne w Polsce. Zalecenia PTD zawierają także rozdział odnoszący się do cukrzycy dzieci i młodzieży, jednak ponieważ stanowi on fragment większej całości, to część zagadnień pediatrycznych ujęto w sposób esencjonalny. Z tego powodu polska wersja wytycznych ISPAD 2014 stanowi ich cenne uzupełnienie. Mamy nadzieję, że ich publikacja przyczyni się do dalszego podniesienia jakości pediatrycznej opieki diabetologicznej w naszym kraju.

prof. dr hab. n. med. Maciej T. Małecki
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Przewodnicząca sekcji pediatrycznej
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Czytaj następny: Wprowadzenie

Powrót do: Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Rekomendacja

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Aktualne (2014) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie diabetologii? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!