Badania laboratoryjne. Oznaczanie stężenia glukozy we krwi

16.06.2011
dr hab. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Skróty: CGMS – systemy ciągłego monitorowania glikemii, OGTT – doustny test tolerancji glukozy, POCT – testy wykonywane w miejscu opieki nad chorym, PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne


Oznaczanie stężenia glukozy we krwi (glikemii) jest najczęściej wykonywanym badaniem biochemicznym. Wykonywane jest ono w laboratoriach diagnostycznych, ale częściej w miejscu opieki nad chorym (point-of-care testing – POCT) oraz samodzielnie przez chorych na cukrzycę w ramach samokontroli glikemii. Badanie to ma zastosowanie w diagnostyce cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, oraz w monitorowaniu leczenia chorych na cukrzycę, a także w diagnostyce stanów hipoglikemicznych. Oznaczanie stężenia glukozy we krwi, choć powszechnie wykonywane, stwarza wiele problemów związanych ze znaczną zmiennością biologiczną glikemii, różnorodnością materiału (pełna krew włośniczkowa, krew tętnicza, krew żylna, osocze, surowica), małą stabilnością glukozy w próbkach, zróżnicowaniem miejsc i warunków wykonywania oraz metodyki i aparatury pomiarowej.
Wybrane treści dla pacjenta:

Drogowskaz dla lekarza (2021)

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.