Badania laboratoryjne. Oznaczanie stężenia glukozy we krwi

Badania laboratoryjne. Oznaczanie stężenia glukozy we krwi
16.06.2011
dr hab. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Skróty: CGMS – systemy ciągłego monitorowania glikemii, OGTT – doustny test tolerancji glukozy, POCT – testy wykonywane w miejscu opieki nad chorym, PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne


Oznaczanie stężenia glukozy we krwi (glikemii) jest najczęściej wykonywanym badaniem biochemicznym. Wykonywane jest ono w laboratoriach diagnostycznych, ale częściej w miejscu opieki nad chorym (point-of-care testing – POCT) oraz samodzielnie przez chorych na cukrzycę w ramach samokontroli glikemii. Badanie to ma zastosowanie w diagnostyce cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, oraz w monitorowaniu leczenia chorych na cukrzycę, a także w diagnostyce stanów hipoglikemicznych. Oznaczanie stężenia glukozy we krwi, choć powszechnie wykonywane, stwarza wiele problemów związanych ze znaczną zmiennością biologiczną glikemii, różnorodnością materiału (pełna krew włośniczkowa, krew tętnicza, krew żylna, osocze, surowica), małą stabilnością glukozy w próbkach, zróżnicowaniem miejsc i warunków wykonywania oraz metodyki i aparatury pomiarowej.

Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Aktualne (2014) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie diabetologii? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!