Diagnostyka

 • Dyslipidemia w cukrzycy

  Nadrzędnym celem terapii hipolipemizującej u wszystkich chorych, w tym u chorych na cukrzycę z dyslipidemią, jest redukcja stężenia LDL-C.

 • Rak trzustki a cukrzyca

  Ryzyko wystąpienia raka trzustki jest o ok. 90% większe w cukrzycy typu 2 w porównaniu z populacją ogólną.

 • Diagnostyka cukrzycy monogenowej. Gdzie wykonać badania genetyczne?

  Cukrzyca monogenowa stanowi około 2% wszystkich przypadków cukrzycy. Powstaje w wyniku mutacji pojedynczego genu. Większość jej form związanych jest z defektem wydzielania insuliny.

 • Hipoglikemia reaktywna

  Termin „hipoglikemia reaktywna” został po raz pierwszy użyty w 1924 roku przez Seale Harrisa, który określił tą nazwą zespół objawów podobnych do występujących po podaniu insuliny choremu na cukrzycę, występujących po posiłku u zdrowych osób, związanych z obniżeniem stężenia glukozy w surowicy.

 • Badania laboratoryjne. Oznaczanie stężenia glukozy we krwi

  Oznaczanie stężenia glukozy we krwi (glikemii) jest najczęściej wykonywanym badaniem biochemicznym.

 • Rozpoznawanie cukrzycy na podstawie odsetka HbA1c – czy nadszedł już czas?

  Do trzech kryteriów rozpoznania cukrzycy, opartych na oznaczeniu glikemii, Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Association) dołączyło w 2010 roku jeszcze jedno – odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c).

 • Hemoglobina glikowana A1c w diagnostyce cukrzycy – uwagi praktyczne

  W 1958 roku Allen i wsp. odkryli, że hemoglobinę A1 (HbA1c) można wyizolować za pomocą chromatografii kationowymiennej. W 1968 roku Rajbar jako pierwszy doniósł, że HbA1 jest glikowaną formą hemoglobiny, a jej ilość we krwi u chorych na cukrzycę jest zwiększona.

Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży

Aktualne (2014) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
Medycyna Praktyczna Pediatria, Wydanie Specjalne 5/2015

Drogowskaz dla lekarza

Jak rozpoznawać i leczyć stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu 2?

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie diabetologii? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2018 - jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?, 07.03.2018 - Rzeszów, 14.03.2018 - Gdańsk, 21.03.2018 - Łódź, 22.03.2018 - Poznań, 28.03.2018 - Warszawa

III Lubelskie Debaty Diabetologiczne, 23-24.03.2018, Lublin